Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

МИЛОСТИВАЯ, ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru

Закрытая пеленой икона Богородицы Киккиотиссы в Киккском монастыре (Кипр)
Закрытая пеленой икона Богородицы Киккиотиссы в Киккском монастыре (Кипр)
Киккская икона Божией Матери, именуемая "Милостивая" (греч. "η Κυκκιώτισσα" [1], Παναγία τοῦ Κύκκου, Θεοτόκος ᾿Ελεούσα τοῦ Κύκκου [2])

Празднование 8 сентября (Кипр. [3]), 12 ноября, 26 декабря

Изображение Богоматери на иконе являет собой тип Одигитрии; глава Богородицы увенчана короной.

Закрытая пеленой икона Богородицы Киккóтисса, Милостивая. Кипр, священный царский и ставропигиа́льный монастырь Ки́ккской иконы Божией Матери
Закрытая пеленой икона Богородицы Киккóтисса, Милостивая. Кипр, священный царский и ставропигиа́льный монастырь Ки́ккской иконы Божией Матери
Написана, по преданию, святым евангелистом Лукой. Название "Киккиотиса" она получила от горы Киккос, что на острове Кипр. Здесь она находится в императорской обители, в храме, построенном в ее честь.

Прежде чем попасть на остров Кипр чудотворный образ Богородицы произволением Божиим долго странствовал: сначала находился в одной из первых христианских общин в Египте, затем был перевезен в Константинополь, где оставался до времени Алексея I Комнина (конец XI - начало XII века). В эти годы старцу-отшельнику Исаие в чудном знамении было открыто, что его стараниями чудотворный образ, написанный евангелистом Лукой, будет пребывать на острове Кипр. Старец много трудов положил на выполнение Божественного откровения.

Икона Божией Матери "Милостивая" Киккская с пророками. Фрагмент (средник). Между 1080-1130 гг. Синай, монастырь Св. Екатерины
Икона Божией Матери "Милостивая" Киккская с пророками. Фрагмент (средник). Между 1080-1130 гг. Синай, монастырь Св. Екатерины
Когда икона Богоматери прибыла на остров, от нее стали совершаться многие чудеса. Издревле и доныне в обитель Богоматери Милостивой со всех сторон стекаются одержимые всевозможными недугами и получают исцеление по вере своей. В чудодейственную силу святой иконы веруют не только христиане, но и иноверцы и прибегают к ней в бедах и болезнях. Неисчерпаема милость Пречистой Богородицы, Заступницы всех страждущих, и воистину присуще Ее образу имя «Милостивая». Чудотворная «Киккская» икона Богоматери имеет замечательную особенность: она, неизвестно с какого времени, закрыта до половины пеленою от верхнего левого угла до правого нижнего, так что ликов Богоматери и Божественного Младенца никто не может и не дерзает видеть.

В 1699 году при посещении Киккского монастыря Александрийский патриарх Герасим II Паллада попытался увидеть икону, но ослеп. Он получил исцеление после долгих молитв о прощении и помиловании и составил описание происшедшего, которое Ефрем Афинянин включил в «Описание... Киккского монастыря» [4].

Пелена снимается только в годы засухи или неурожая, когда монахи выносят икону на престол и служат молебен. В этот момент они обращают лик Богородицы к небу, затем только снимают покрывало. Помолившись, монахи снова покрывают образ пеленой, разворачивают ликом к себе и заносят в обитель [5].

Десная икона Божией Матери - Фессалоникийский список Киккской иконы Божией Матери
Десная икона Божией Матери - Фессалоникийский список Киккской иконы Божией Матери
Вскоре после прославления чудотворной Киккской иконы в XII веке стали во множестве делаться её списки. Многие из них также прославились чудесами и сделались почитаемыми святынями в разных частях православного мира. В Греции на начало XXI века выделялись список XIII века в храме Божией Матери Кивоту, что в общине святого Феодора в Агру; список XV века храма святой Марины селения Калопанайотис, хранящаяся ныне в музее византийских древностей при фонде архиепиcкопа Макария III; список XV века в храме иконы Божией Матери "Десной" в Салониках. Особенно знаменит чудотворный Фессалоникийский список, известный как "Десная" икона Божией Матери (Παναγία Δεξιά). В землях Русской Церкви списки с этой иконы особо чтимы в женском Никольском монастыре города Мукачева, а также в Московском Зачатьевском монастыре.

Молитвословия

Тропарь, глас 1

Притеце́м, лю́дие, со дерзнове́нием к Ми́лостивей Цари́це Богоро́дице/, и умиле́нно воззове́м к Ней:/ низпосли́, Влады́чице, ми́лости Твоя́ бога́тыя,/ сохраня́я во здра́вии и благоде́нствии гре́шныя рабы́ Твоя́./ Боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши и бе́дствующим помози́./ И сподо́би нас, Преми́лостивая, благоче́стно житие́ сие́ земно́е сконча́ти,/ христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти/ и Небе́сное Ца́рствие унасле́довати./ Град наш изба́ви от вся́каго зла́го обстоя́ния,/ огражда́я Твои́м ми́лостивым заступле́нием./ Ми́рови мир да́руй// и спасе́ние душа́м на́шим испроси́.

Тропарь и кондак из греческой Минеи в переводе Наталии Бахаревой [6]:

Тропарь, глас 1

Ми́лующая Де́во,/ оби́тели Ки́ккския похвало́,/ И́же на руку́ Твое́ю я́ко Младе́нец, Иису́са умоли́,/ о покланя́ющихся свято́му и всечестно́му о́бразу зра́ка Твоего́,/ подаю́щая прегреше́ний оставле́ние и проше́ний исполне́ние,/ я́ко да почита́ем во ве́ки, Ма́ти, вели́чия Твоя́,/ сла́ву принося́ще Бо́гу,// толи́ко Тебе́ возвы́сившему.

Кондак, глас 8

Исто́чник ми́лости, Елеу́со, Тя ве́дуще,/ я́ко ро́ждшую Бо́га Ми́лостиваго,/ о́браз Твой святы́й лобыза́ем,/ его́же Лука́ духоно́сный изобрази́/ и и́мже о́стров Кипр богате́ет, я́ко сокро́вищем, тому́ зову́ще:// Ра́дуйся, Ма́ти Кикоти́ссо.

Видео

Фильм Святогорской лавры "Посещение монастыря Киккской иконы Божией Матери 2.11.18 г."

об иконе: на 5, 7 и 10 мин.

Литература

  • О. В. Лосева, М. А. Маханько. "Киккская икона Божией Матери" // Православная энциклопедия, Т. 33, С. 428-439

Использованные материалы[1]  "Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου "η Κυκκιώτισσα"", страница греческого сайта ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Епископ Фанарийский Агафангел, Синаксарь Православной Церкви), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, https://www.synaxarion.gr/gr/sid/4051/sxsaintinfo.aspx

[2]  О. В. Лосева, М. А. Маханько. "Киккская икона Божией Матери" // "Православная энциклопедия", Т. 33, С. 428-439, https://www.pravenc.ru/text/1684600.html

[3]  О. В. Лосева. "Киккская икона Божией Матери" // "Православная энциклопедия", т. 33, с. 428-431_, https://www.pravenc.ru/text/1684600.html

[4]  О. В. Лосева, М. А. Маханько. "Киккская икона Божией Матери" // "Православная энциклопедия", Т. 33, С. 428-439, https://www.pravenc.ru/text/1684600.html. "Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Милостивая»", страница сайта "Православные святыни", https://svjatyni.ru/ikony/zachat-evskiy-monastyr-ikona-milos...tml

[5]  "Чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Милостивая»", страница сайта "Православные святыни", https://svjatyni.ru/ikony/zachat-evskiy-monastyr-ikona-milos...tml

[6]  "Тропари и кондаки еллинстии. Септемврий доп. 1. Источник - Ωρολογιον το μεγα." // Блог в ЖЖ пользователя Natalia Bakhareva (ulita_n) - https://ulita-n.livejournal.com/13185.html.

Редакция текста от: 25.03.2023 06:48:59

"МИЛОСТИВАЯ, ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ" еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс - Google
в других энциклопедиях: Яндекс - Википедия - Mail.ru -
в поисковых системах: Искомое.ru - Яндекс - Google