Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

ГЕРАСИМ КЕФАЛОНСКИЙ

Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru

Прп. Герасим Кефалинийский. Икона. ХХ в. (мон-рь св. Герасима на о-ве Кефалиния)
Прп. Герасим Кефалинийский. Икона. ХХ в. (мон-рь св. Герасима на о-ве Кефалиния)
Герасим Кефалонский, Афонский, Новый, Пелопоннесский, Нотара (греч. Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, + 1579), преподобный

Память 16 августа (Греч.), 20 октября [1] (Греч.) и в Соборе Афонских преподобных

Родился в селении Трикала на Пелопоннесе (на территории совр. нома Коринфия). Его отец Димитрий принадлежал к знатному и богатому роду Нотара.

Юношей Герасим оставил родительский дом и удалился на остров Закинф. В поисках духовного наставника он обошел всю Грецию, Пропонтиду, побывал в Константинополе и на Афоне. На Св. Горе он принял великую схиму и подвизался некоторое время в одном из монастырей.

Затем по благословению афонских старцев он отправился в Иерусалим поклониться св. местам. Посетив помимо Палестины Синай, Египет и Сирию, Герасим вернулся в Иерусалим и некоторое время трудился кадиловозжигателем в храме Гроба Господня. Иерусалимский патриарх Герман рукоположил его во диакона, а затем во пресвитера.

Удаляясь во время Великого поста к реке Иордан, прп. Герасим постился в течение 40 дней. Желая вести жизнь отшельника и подражать древним подвижникам, он вернулся через Крит на остров Закинф и обосновался в пещере на вершине горы. Там он провел в уединении 5 лет, питаясь только травой. Затем он переселился в окрестности монастыря святого Георгия "тон Кримнон". По местному преданию, на Закинфе он служил иереем в храме праведного Лазаря и был духовным отцом святителя Дионисия Закинфского.

В 1559 году он отправился на остров Кефалонию и поселился в пещере недалеко от селения Спилия. Туда к нему стали приходить местные жители за советами и благословением. В настоящее время в пещере устроена часовня, сохранилось высеченное из камня ложе святого. Т.к. число посетителей непрестанно увеличивалось, через 11 месяцев Герасим удалился в глухое и безмолвное место, называемое Омала. Там он восстановил старую полуразрушенную церковь, которую назвал Новым Иерусалимом. При церкви возник женский монастырь, где подвизались 25 инокинь. Преподобный Герасим руководил монастырем 30 лет, проводя жизнь в трудах, посте и молитвах. За богоугодную жизнь он удостоился от Господа дара чудотворения. Во время продолжительной засухи по молитве преподобного пошел дождь. Преподобный врачевал различные болезни и изгонял нечистых духов. Он предвидел свою кончину за несколько дней и, собрав духовных чад, дал им наставления и благословение.

Скончался 15 августа 1579 года в возрасте 71 года.

Мощи св. Герасима Кефалонского
Мощи св. Герасима Кефалонского

Мощи и почитание

20 октября 1581 года при перенесении мощей святого присутствовал наместник Константинопольского патриарха Иеремии II. Когда гроб преподобного был открыт, его тело оказалось нетленным и издавало благоухание. От мощей святого Герасима, помещенных в серебряную раку, происходило множество чудес и исцелений. В 1622 году он был официально причислен к лику святых сигиллием Константинопольского патриарха Кирилла I Лукариса. Поскольку день его кончины совпадает с двунадесятым праздником Успения Пресвятой Богородицы, его память стали отмечать 16 августа.

Преподобный Герасим считается покровителем острова Кефалония, святого также часто именуют Герасимом Новым или Пелопоннесским.

Основным историческим источником о жизни преподобного Герасима являются воспоминания, составленные ок. 1622 г. Иеремией Кацаитисом, который в течение 50 лет (1603-1652) был игуменом монастыря преподобного Герасима Кефалонского. Спустя несколько лет на основании этих сведений иером. Митрофан из Нафплиона составил Житие прп. Герасима. В 1625 г. др. Житие преподобного было написано иером. Паисием Метаксасом. Житие прп. Герасим вошло в состав «Нового Лимонария» свт. Макария Нотары, архиеп. Коринфского.

Служба святому издавалась более 20 раз. Впервые она была напечатана в Лондоне в 1625 г. Службы в честь прп. Герасима были составлены иером. Митрофаном из Нафплиона [2] и иереем Николаем Гавриилопулосом с острова Закинф [3]. Отредактированная прп. Никифором Хиосским служба вошла в состав «Нового Лимонария» (Венеция, 1819) [4].

Мощи преподобного ныне находятся на острове Кефалония, в женском монастыре его имени. Святыня покоится в застеклённой раке в небольшом отдельном храме, рядом с платаном, который посадил сам святой [5].

Молитвословия

Тропарь, глас 1

Вéрных тя́ предстáтеля/ и скóраго послýшателя,/ о́тче чи́стейший, богонóсе Герáсиме,/ яви́ тя́ Бо́г на земли́,/ всéх покрови́теля;/ врачýеши бо стрáсти ду́ш и телéс благодáтию./ Сла́ва велелéпно Прослáвльшему тя́,/ сла́ва Дáвшему ти́ чудéс благодáть,// сла́ва Дéйствующему тобóю всéм исцелéния.

Кондак, глас 3

Покрый, соблюди́ и сохрани́ от вся́ческих искушéний/ о́стров тво́й, преподóбне,/ твои́ми благоприя́тными моли́твами,/ тобóю бо, а́ки сокрóвищем некрадóмым обогати́вся,/ предстáтельство дерзновéнно тя́ имéет, красýяся./ Сегó рáди и вопиéт ти́:// рáдуйся, похвалó моя́, Герáсиме.

Литература

  • ΝΛ1. Σ. 112-121;
  • Ϫουκάκης. ΜΣ. T. 10. Σ. 310-347;
  • Афонский патерик. Ч. 2. С. 274-281;
  • Χρυσόστομος (Παπαδόπουλος). ῾Ο ̀λδβλθυοτεΑϒιος Γεράσιμος ὁ νέος ἀσκητὴς Κεφαλληνίας // Θεολοϒία. 1940. T. 18. Σ. 7-28;
  • Λουκάτος Ν. Γεράσιμος Νοταρᾶς, ὁ ἅϒιος προστάτης Κεφαλληνίας. ᾿Αθῆναι, 1953;
  • Πατρινέλης Χ. Γ. Γεράσιμος, ὅσιος, ὁ ἐπικαλούμενος νέος ἀσκητής // ΘΗΕ. T. 4. Σ. 324-330;
  • Σωφρόνιος (Εὐστρατιάδης). ῾Αϒιολόϒιον. Σ. 90; Χονδρόπουλος Σ. ´Αϒιος Γεράσιμος Νοταράς: Αφηϒηματική βιοϒραφία. Αθήνα, 1999.

Использованные материалы[1]  Память перенесения мощей в 1581 году.

[2]  Венеция, 1704, переизд. в 1759, 1768, 1778, 1789, 1819, 1854

[3]  Венеция, 1718

[4]  Petit. Bibliogr. d. acolouthies grecques. P. 92-99

[5]  "Монастыри Кефалонии", сайт Openarium.ru: достопримечательности мира, http://www.openarium.ru/Греция/Кефалония/Монастыри/

Редакция текста от: 14.03.2021 19:03:10

"ГЕРАСИМ КЕФАЛОНСКИЙ" еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс - Google
в других энциклопедиях: Яндекс - Википедия - Mail.ru -
в поисковых системах: Искомое.ru - Яндекс - Google