Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

УРВАН I РИМСКИЙ

Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru

Христос Пантократор и сщмч. Урван I, еп. Римский. Фреска (IX в.) в крипте мц. Кекилии в катакомбах св. Каллиста в Риме
Христос Пантократор и сщмч. Урван I, еп. Римский. Фреска (IX в.) в крипте мц. Кекилии в катакомбах св. Каллиста в Риме
Урван I (Урбан, лат. Urbanus, греч. Οὐρβανὸς; +230), епископ Римский (222 - 230 [1]), священномученик

Память 12 февраля (Серб. [2], Чехосл. [3], РПЦЗ [4], Визант. [5], Рус. [6], Румын. [7]), 25 мая (ПЦА [8], Антиох.-зап. [9], Итал. [10], Зап. [11], Румын. [12], Серб. [13])

Происходил из Рима. Был возведён на Римскую кафедру в 222 году, после мученической смерти епископа Каллиста I. Во время его архиерейства в Римской Церкви продолжался раскол, начатый Ипполитом при предыдущем понтифике.

Исторически достоверных сведений о правлении Урвана не сохранилось, в позднейших агиографических сочинениях (начиная с VII века) приводятся легендарные рассказы о его миссионерской деятельности и мученической кончине.

В те годы Церковь не подвергалась особым притеснениям со стороны официальных властей. Более того, когда возник спор о собственности на участок земли между христианами, желавшими построить на нём церковь, и кабатчиками, намеревавшимися занять его под свои заведения, император Александр Север занял сторону первых. Однако в житии святой Кикилии Римской, написанном уже в VII веке, упоминается о том, что епископ Урван скрывался от гонений в пещере у Аппиевой дороги. Согласно тому же житию, он обратил в христианство мужа святой Кикилии Валериана и его брата Тивуртия, а также заказал серебряные сосуды для литургии.

Скончался мученически 23 мая 230 года.

Место захоронения Урвана точно не определено. На основании сообщения "Liber Pontificalis" и "Notitia ecclesiarum urbis Romae" (VII в.) археолог Дж. Б. де Росси высказал гипотезу о захоронении его в катакомбах Претекстата на Аппиевой дороге, в одной из галерей, где Росси проводил раскопки. Однако эта гипотеза была оспорена Л. Дюшеном, высказавшимся в пользу захоронения в папской крипте катакомб Св. Калиста, где была найдена надгробная плита с именем Урвана на греческом языке. Доводы Дюшена, в свою очередь, подверглись критике археолога И. Вильперта, утверждавшего, что найденное надгробие принадлежало другому епископу с таким же именем.

Память Урвана I Римского на Западе долгое время отмечалась 19 мая или 25 мая, в Православной Церкви - 12 февраля.

Помещённое в "Лжеисидоровых декреталиях" послание, подписанное именем Урвана, ему не принадлежит.

Использованные материалы[1]  Королёв А. А. "УРБАН I [лат. Uгbanus] († 230), св. (пам. зап. 19 мая), еп. (папа) Римский (с 222)" // Православная энциклопедия, т. 70, с. 255 (всего 9 с.: 255-259); Задворный В. "УРБА́Н I (Urbanus), св. - Папа Римский (222-230); род. и ум. в Риме" // Католическая энциклопедия в V тт. - Том IV. - М: Издательство Францисканцев, 2011 . - К. 1581; "Pope Urban I. Reigned 222-30, date of birth unknown; died 23 May, 230" // New Advent -> Catholic Encyclopedia, https://www.newadvent.org/cathen/15209a.htm; "Saint Urban I pope (Written and fact-checked by The Editors of Encyclopædia Britannica/ Last Updated: Apr 12, 2024). Saint Urban I (born, Rome? - died 230, Rome [Italy]; feast day May 25) was the pope from 222 to 230" // Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Saint-Urban-I.

[2]  "Спомен светог оца нашег Урбана епископа Римског" // Архимандрит Јустин Поповић. Житија Светих за фебруар, https://svetosavlje.org/zitija-svetih-3/13/.

[3]  "svt. Urban, ep. římský (223-230)" // Pravoslavný kalendář, https://www.kalendar.or.cz/day.pl?id=56&year=2024.

[4]  "Священномуч. Урвана, еп. Римскаго (230)" // Троицкїй Православный Русскїй Календарь на 2020 г. - Свято-Троїцкий Монастырь. Тѵпографїѧ Пр. Іωва Почаевскагω въ Джорданвиллѣ, 2019, с. 28.

[5]  "Февраль. 12 ... IV. Св. Урвана, еп. римского. Екл. М. Р. (мученик и папа 223-230)" // Сергий (Спасский), архиеп. Полный месяцеслов Востока. Том II Святой Восток, https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Spasskij/polnyj-mesjatsesl...2_3. Ссылка на источник памяти - "Екл." - обозначает "Еклогадион или месяцеслов при греч. евангелии криптоферратского монастыря, XI в." (см. Указатель, https://azbyka.ru/otechnik/Sergij_Spasskij/polnyj-mesjatsesl...k/1).

[6]  "Священномученика Урвана, епископа Римского († ок. 223-230)" // Настольная книга священнослужителя. Том 2. - М.: Издание Московской Патриархии, 1978. - С. 613, http://pstgu.ru/download/1183024140.tom_2.pdf; "Священномученика Урвана, епископа Римскаго (†230)" // Минея-февраль, изд. МП, с. 809, http://korolev.msk.ru/minea/feb/feb809.html.

[7]  "Sfântul Sf. Mc. URBAN, ep. al Romei (†223 - 230)" // Sinaxarul sfinţilor de pretutindeni: (septembrie - februarie) / monahul Valerian Dragoş şi rasofora Iustina. - Bucureşti: Piatytera; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2010, p. 284.

[8]  "Hieromartyr Urban the Pope of Rome" // Кадендарь на официальном сайте Православной Церкви в Америке, http://oca.org/saints/lives/2024/05/25/101533-hieromartyr-ur...ome

[9]  "St Urban, Bishop & Martyr" // 2021: A Western Rite Calendar for the Antiochian Orthodox Christian Archdiocese of North America, - http://orthodoxlynchburg.com/wp-content/uploads/2020/12/2021...pdf, p. 67.

[10]  ''25.05 Memoria di Sant Urbano I, Papa e Patriarca di Rroma al tempo di Alessandro Severo verso il 230" // Официальный сайт Архиепископии Италии и Мальты Константинопольского Патриархата, http://www.ortodossia.it/w/index.php?option=com_content&view...gio.

[11]  "Saint URBAIN Ier, pape et patriarche de Rome (222-230), sous le règne d'Alexandre Sévère pendant lequel l'Eglise connut une paix relative (230)" // Laporte Claude. Tous les saints de l'Orthodoxie. - Éditions Xenia, Vevey, Suisse, 2008. - P. 270, https://www.forum-orthodoxe.com/~forum/viewtopic.php?t=664; "st Urbain I, pape et évêque de Rome" // Calendrier liturgique 2024 на официальном сайте на сайте Французского деканата Западно- и Южноевропейской митрополии Румынской Православной Церкви, https://www.sagesse-orthodoxe.fr/wp-content/uploads/2023/12/...pdf, p. 34.

[12]  "Sfântul Ier. URBAN I, papă al Romei, fiu al nobilului Ponţian (†222-230)" // Sinaxarul sfinţilor de pretutindeni: (martie - august) / monahul Valerian Dragoş şi rasofora Iustina. - Bucureşti: Piatytera; Alexandria: Cartea Ortodoxă, 2011, p. 177.

[13]  "Свети свештеномученик Урбан (Урван), Папа Римски. Мученически скончао 230. године" // _Јеромонах Хризостом Столић Хиландарац. Православни светачник. Месецослов светих. ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ. Том први. Септембар — Јун. — Издаје: Каленић — Издавачка установа Српске православне епархије шумадијске, 34000 Крагујевац. — Београд, 1988. — С. 464.

Редакция текста от: 16.05.2024 17:51:15

"УРВАН I РИМСКИЙ" еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс - Google
в других энциклопедиях: Яндекс - Википедия - Mail.ru -
в поисковых системах: Искомое.ru - Яндекс - Google