Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

Обсуждение статьи "ТОМИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ"

Шевченко Василий
только чтение
православный, РПЦ МП

Сообщений: 521
Дата регистрации: 23.07.2022
Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
04.09.2022 00:46:30

В статье не упомянут

Сщмч. Ефрем, епископ Томийский (+ 304, память 7 марта), ученик Ермона Иерусалимского, с его благословения - просветитель варваров в устье Дуная, житие схоже с Сщмч. Ефремом Херсонесским (+ ок. 315)

Вот статья о нем, см. автоперевод Жития

Viața Sfântului Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (Румын.)

Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (304) (Молд.)

деталь:

"Deși sunt păreri că Efrem ar fi fost episcop în Sciția Mare, ele nu sunt întemeiate, căci în Viața Sfinților Epictet și Astion, se menționează la Tomis, în Sciția Mică, un episcop Efrem."

"Хотя есть мнения, что Ефрем был епископом в Великой Скифии, они не обоснованы, так как в Житиях святых Епиктета и Астиона епископ Ефрем упоминается в Томисе, в Малой Скифии."

(См. Житие Епиктета и Астиона - https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintilor-mucenici-ep...ion)

Ответить
Панайот Кофалалос
пользователь
православный клирик (УПЦ)

Сообщений: 1001
Дата регистрации: 30.03.2021
Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
04.09.2022 17:03:50 в ответ на "Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?) " (Шевченко Василий )

> В статье не упомянут
> Сщмч. Ефрем, епископ Томийский (+ 304, память 7 марта), ученик Ермона Иерусалимского, с его благословения - просветитель варваров в устье Дуная, житие схоже с Сщмч. Ефремом Херсонесским (+ ок. 315)
> Вот статья о нем, см. автоперевод Жития
> Viața Sfântului Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (Румын.)

{[(@@@)]}

> Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (304) (Молд.)
> деталь:
> "Deși sunt păreri că Efrem ar fi fost episcop în Sciția Mare, ele nu sunt întemeiate, căci în Viața Sfinților Epictet și Astion, se menționează la Tomis, în Sciția Mică, un episcop Efrem."
> "Хотя есть мнения, что Ефрем был епископом в Великой Скифии, они не обоснованы, так как в Житиях святых Епиктета и Астиона епископ Ефрем упоминается в Томисе, в Малой Скифии."
> (См. Житие Епиктета и Астиона - https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintilor-mucenici-ep...ion)

ТЕХНИЧЕСКОЕ (модератору): Почему-то НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ ЧАСТЬ ПОСТА - видно только начало до {[(@@@)]} !

Собственно ответ. Жития не то что "схожи", а это 100% жития одного и того же святого. Вдобавок вот как выглядит память семи епископствовавших в Херсонесе мучеников в румынском календаре:

> Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului - 7 Martie
> Sfinții Sfinţiţi Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie - 7 Martie

(поиском с параметром "7 апреля" по "https://doxologia.ro/cautare-calendar")

Как видим, румыны отдельной строкой выделяют Ефрема, а другой строкой - остальных шестерых. Был ли Ефрем епископом Томийским - во-первых, это не самый важный момент в его житии; во-вторых в доступных списках Томийских архиереев имени Ефрем нет. Может, в этом опросе Олексій Тре может что-то прояснить. Несомненно одно: это один и тот же святой.

Ответить
Олексій Тре
пользователь
УПЦ МП

Сообщений: 2239
Дата регистрации: 03.04.2013
Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
04.09.2022 20:14:46 в ответ на "Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?) " (Панайот Кофалалос)

> Как видим, румыны отдельной строкой выделяют Ефрема, а другой строкой - остальных шестерых.

Приведите хотя бы троих из топ-списка этих загадочных румын. Могу назвать только одного - это Мирча Пэкурариу:

[Текст на румын.]: "Actele martirice pomenesc câţiva episcopi la Tomis, Constanţa de azi, încă de la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul celui următor, cum au fost Evangelicus, Efrem şi Tit. Istoricul Eusebiu din Cezareea Palestinei scria că, la lucrările primului Sinod ecumenic de la Niceea, din anul 325, „nici schitanul riu lipsea din ceată”, adică episcopul din provincia Sciţia Mică. Se crede că numele lui era Marcu. După el se mai cunoaşte un alt episcop în cetatea Tomis abia în anul 369, anume Vetranion (sau Betranion, Bretanion). Ştiri despre el găsim în Istoria bisericească a lui Sozomen, care a trăit în veacul al V-lea. El scrie că în anul acela conducătorul Imperiului roman de Răsărit, Valens (364-378), se întorcea dintr-o campanie militară pe care o purtase împotriva goţilor aflaţi în nordul Dunării, încheiată cu pacea de la Noviodunum (azi Isaccea, în jud. Tulcea). fn drumul său spre Constantinopol, capitala imperiului, s-a oprit în Tomis. Aici a intrat în catedrala în care slujea episcopul Vetranion. Fiind un aprig susţinător al învăţăturii greşite a preotului Arie, cel care tăgăduia dumnezeirea Fiului, împăratul a încercat să-l atragă şi pe episcop la această erezie. Dar Vetranion n-a primit, ci dimpotrivă, printr-o cuvântare înflăcărată rostită în faţa împăratului şi a credincioşilor care erau prezenţi la slujbă, a apărat dreapta credinţă, aşa cum fusese ea stabilită la primul Sinod ecumenic, după care a părăsit biserica, ducându-se într-alta, împreună cu tot poporul, înfruntat în felul acesta de episcop, împăratul a poruncit să fie prins şi trimis în exil. Dar la scurt timp, după cum istoriseşte acelaşi Sozomen, „i-a îngăduit să se întoarcă”, pentru că se temea de vreo răscoală din partea „sciţilor”, adică a daco-romanilor, „ştiind că sunt viteji, iar prin poziţia locurilor, necesari imperiului roman, fiind aşezaţi ca un zid de apărare în faţa năvălirilor barbare”. Sozomen îşi încheia istorisirea arătând că Vetranion era „un bărbat destoinic şi renumit prin virtutea vieţii sale, după cum mărturisesc şi sciţii înşişi”. Aceeaşi caracterizare i-o făcea şi istoricul Teodoret, episcop al Cirului (392-458), care scria despre el că „strălucea prin tot felul de virtuţi”

Источник: Capitolul III. Teologi Daco-Romani // Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români (Ediţie electronică), Ed. Apologeticum 2006, s. 30: https://www.sufletortodox.ro/arhiva/carti-documente/Mircea P...pdf

[Текст на английском.]: "The strength of Christianity in Scythia Minor after 313 is proven by an impressive number of early Christian objects (rush-lights, crosses) and by over a hundred funeral inscriptions. Moreover, 35 basilicas (of the fourth to sixth centuries) were discovered inm the main fortress towns of the province (Tomis, Tropaeum Trajani, Histria, Callatis, Axiopolis and Dynogetia). The fact that bishops and priests are mentioned as martyrs in Scythia Minor strongly suggests the existence of a clerical hierarchy from a very early period.

The martyrdom acts mention bishops Evangelicus, Efrem and Tit. Historical evidence points to their existence in the province metropolis, Tomis (present-day Constanta). Some high clerics were also involved in the theological controversies debated at the first four Ecumenical Councils. In the fourth century, Mark participated in the First Ecumenical Council at Nicaca (325). Betranion defended the Orthodox faith against Arianism (369), and Gerontius participated in the Second Ecumenical Council at Constantinople (381). Theotimos I was referred to, by the church historian Sozomen, asbeingof Scythian origin, therefore not a Dacian-Roman; in his book De viris illustribus, the western writer Jerome mentioned the fact that Theotimos I had written certain theological books. They have been lost, but John of Damascus cited them in the eighth century.

There is evidence of eminent Christians in subsequent centuries: fifth-century documents mention Bishop Timothy, who participated in the Third Ecumenical Council at Ephesus, in 431: John, regarded by his contemporaries as the best theologian of his time, who translated works from Greek into the Latin: Alexander and Theotimos II. Sixth-century documents refer to Bishop Paternus, who was involved in controversies caused by the so-called 'Scythian monks' in his bishopric. A massive gilded silver disc that belonged to him is housed in the Hermitage Museum in St Petersburg. Valentinianus, a reputed theologian who corresponded with Pope Vigilius (d. 555) on the issues advanced at the Fifth Ecumenical Council in Constantinople in 553 is also mentioned."

Источник: Chapter 9. Mircea Pacurariu. Romanian Christianity // The Blackwell Companion to Eastern Christianity. (edited by Ken Parry). Blackwell Publishing was acquired by John Wiley & Sons. 2010, p. 188: https://books.google.com/books?id=fWp9JA3aBvcC&pg=PA188

А теперь вышенка на торте:

> Viața Sfântului Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului (Румын.)

Открываем, читаем, упираемся в фразу: «În „Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae”, col. 517, la 7 martie, ...»

На развилке: Открываем безжалостную ПЭ, т. 19, с. 50-51: https://www.pravenc.ru/text/182095.html Читаем:

"Ефрем [греч. ᾿Εφραίμ] (IV в.?), сщмч. (пам. визант. 10 нояб.), исп., еп. В Синаксаре К-польской ц. (кон. Х в.) отмечена память Е., еп. Οὐνίας, что переведено в древнерус. Прологе как «Оуниискаго» (РНБ. Соф. № 1324. Л. 54, кон. XII - нач. XIII в.) и в таком виде вошло в агиографический свод архиеп. Сергия (Спасского) «Полный месяцеслов Востока» (Сергий (Спасский). Месяцеслов. Т. 2. С. 350). По всей видимости, имеется в виду Ефрем, один из Херсонесских священномучеников, посланный на проповедь христианства к скифам (по др. версиям, к венграм или гуннам (οὔννοι), как называли венгров визант. авторы Х в.). Венгры были вытеснены из Причерноморья печенегами в 90-х гг. IX в. Т. о., выражение «епископ Οὐνίας» следует переводить как «епископ Гуннии». Епархия «гуннов» (Οὔνων) известна в составе Готской митрополии в Крыму (Darrouzès. Notitiae. P. 242). Помимо общего дня празднования 7 епископов-миссионеров (7 марта) память каждого из священномучеников могла отмечаться отдельно, как, напр., память сщмч. Капитона, еп. Херсонесского, совершавшаяся 18, 19 и 22 дек.

Ист.: BHG, N 265z, 266, 267; PG. 117. Col. 344; SynCP. Col. 212, 517; …

Οὐνίας, Карл, - что в Прологе переведено как «Оунииский». - Не Томийский, а Гунский (Гунийский) (епархия в составе Готской митрополии в Крыму, см. память 10 ноября). В итоге каждый интерпретатор тянет одеяло на себе.

Ответить
Панайот Кофалалос
пользователь
православный клирик (УПЦ)

Сообщений: 1001
Дата регистрации: 30.03.2021
Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
04.09.2022 20:32:20 в ответ на "Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?) " (Олексій Тре)

> > Как видим, румыны отдельной строкой выделяют Ефрема, а другой строкой - остальных шестерых.
> Приведите хотя бы троих из топ-списка этих загадочных румын.

"Румыны" - это румыны вообще. Я привёл ссылку на общедоступный до железнодорожной степени румынский календарный сайт.

> Οὐνίας, Карл, - что в Прологе переведено как «Оунииский». - Не Томийский, а Гунский (епархия в составе Готской митрополии в Крыму). В итоге каждый интерпретатор тянет одеяло на себе.

Меня интересовал один вопрос: святой один и тот же? Если да, то вопрос закрыт. А Вы, коль скоро в теме, могли бы поправить его персональную статью.

Ответить
Олексій Тре
пользователь
УПЦ МП

Сообщений: 2239
Дата регистрации: 03.04.2013
Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
04.09.2022 21:01:29 в ответ на "Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?) " (Панайот Кофалалос)

> "Румыны" - это румыны вообще. Я привёл ссылку на общедоступный до железнодорожной степени румынский календарный сайт.

Вот поэтому и написал "загадочные", как в старом фильме: - одно слово "румын(ы)". Это все равно, что искать и ссылаться на железнодорожный полустанок, где не останавливаются поезда. Можно попытаться сослаться на одинокого Мирча Пэкурариу: "Martirologiile apusene, precum şi sinaxarele din Mineiele ortodoxe, pomenesc pe episcopul Efrem al Tomisului, care ar fi pătimit aici într-o zi de 7 martie, probabil în anul 304. Se spune cum că el ar fi fost trimis aici de către patriarhul Ermon al Ierusalimului, cu câţiva ani înainte. Pentru că n-a voit să jertfească zeilor, a fost decapitat". Но, пока не нашел его словам подтверждение.

> Меня интересовал один вопрос: святой один и тот же? Если да, то вопрос закрыт.

Похоже. что один и тот же. Но, трактовки и датировки разные. Например, как увязать, что дата смерти Ефрема = дата памяти 7-х святых священномучеников, епископов Херсонеса. У о. Макария Симонопетрского: "Св. Ефрем был послан в Скифию и с убежденностью проповедовал Христа среди язычников всюду, где проходил." (это все, о дате смерти ни слова).

> А Вы, коль скоро в теме, могли бы поправить его персональную статью.

Был бы это мой сайт, уже бы поправил. Но, это были бы мои размышлизмы. Нет я не в теме, но у меня есть только беглая неквалифицированная оценка, которая сводится к следующему: попытка "румынской стороны" приписать епископа Ефрема к Томийской кафедре не нашла ни сочувствия и ни подтверждения как в научной, так и в церковной "нерумынской" среде (имхо).

Ответить
Панайот Кофалалос
пользователь
православный клирик (УПЦ)

Сообщений: 1001
Дата регистрации: 30.03.2021
Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
04.09.2022 22:56:54 в ответ на "Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?) " (Олексій Тре)

> у меня есть только беглая неквалифицированная оценка, которая сводится к следующему: попытка "румынской стороны" приписать епископа Ефрема к Томийской кафедре не нашла ни сочувствия и ни подтверждения как в научной, так и в церковной "нерумынской" среде (имхо).

Дык я ни секунды не сомневался. ))) Будем считать, что вопрос закрыт, isn't it?

Ответить
Шевченко Василий
только чтение
православный, РПЦ МП

Сообщений: 521
Дата регистрации: 23.07.2022
Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?)
05.09.2022 13:59:41 в ответ на "Re: Кто будет пополнять раздел - Сщмч. Ефрем Томийский (Херсонесский?) " (Панайот Кофалалос)

> Был ли Ефрем епископом Томийским - во-первых, это не самый важный момент в его житии;

Архимандрит Иоанникий (Бэлан). "Румынский патерик" (Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul românesc, Editura Mănăstirea Sihăstria, рр. 17-18), - https://doxologia.ro/pateric/sfantul-sfintit-mucenic-efrem-a...lui

"Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem, al doilea episcop cunoscut al Eparhiei Tomisului"

Святой мученик Ефрем, второй известный епископ Томисской епархии.

Автоперевод:

Вторым известным епископом Томисской епархии, занимавшим какое-то время пастырскую кафедру Дакии Понтийской, после аттестации (?) (возможно - пометки?) греческого и латинского синаксариев, был святой мученик Ефрем. Он родился на юге Дуная в семье христиан, которые воспитывали его с раннего возраста в страхе Божием. Отправившись на поклонение к святым местам, он остался здесь и был поставлен священником и служителем в одной из церквей. В то время в Римской империи богослужения велись на греческом, латинском, сирийском и фракийском (беса).

Позже, став учеником патриарха Иерусалимского Ермона (300-314), он с юности готовился проповедовать Евангелие Христово «варварским» народам в устье Дуная и вокруг Евксинского Понта (Черного моря). В начале IV века он был послан Патриархом Ермоном пасти дако-римских верующих в Томисской епархии, обратив в христианство многих даков, римлян, готов и скифов и искупив многих рабов из мертвых, которых он затем обратил к христианству.

Во время пастырства сего блаженного епископа за веру во Христа были замучены десятки дако-римских христиан, скифов, бесов, фракийцев, греков и каппадокийцев, сосланных в Дакию понтийскую, чьи святые мощи выкупил епископ Ефрем, погребенные в укромных местах, он построил деревянные или каменные церкви над ними и назначали священников для совершения Святой Литургии в ночное время.

Во время великого гонения Диоклитиана, с 304-305 годов, блаженный епископ Ефрем был пойман, заточен и страшно истязан в Херсоне (Крым), за отречение от истинного Бога и поклонение идолам. Но, признавшись, что готов отдать свою жизнь за Иисуса Христа, Спасителя мира, он был обезглавлен в 304 году и поминался 7 марта. "

И еще:

В главе приводимой уже книги "Sfinţii mucenici din Tomis (Constanţa)", Источник: Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români (Ediţie electronică), Ed. Apologeticum 2006, s. 23: https://www.sufletortodox.ro/arhiva/carti-documente/Mircea P...pdf

"В западных мартирологах, а также в синаксарах из православной Минеи упоминается епископ Ефрем Томисский, который пострадал в день 7 марта, вероятно, в год 304. Говорят, что его послал сюда патриарх Иерусалимский Ермон за несколько лет до этого. Поскольку он не хотел приносить жертву богам, его обезглавили.

> во-вторых в доступных списках Томийских архиереев имени Ефрем нет.

поискав на сайте Томийской архиепископии https://arhiepiscopiatomisului.ro/?s=Efrem, Episcopul- выходят несколько статей на имя Ефрем Томийский, но его имя там пока найти не удается, как и в Житии мучеников - Сщмч. Епиктета пресвитера и прмч. Астиона монах Алмирисских (+ 290, память 7 июля), указанных в статье румынского сайта.

Это просто найденные факты без оценки.

Ответить