Обсуждение статьи "МЕФОДИЙ (КАНЧУГА)"

Чръный человек
пользователь
Русская православная церковь

Сообщений: 221
Дата регистрации: 24.09.2009
Биография
14.02.2017 15:03:35

Metod, biskup trebišovský ( * 1921 ) Občianskym menom Michal Kančuha, narodil sa 28. marca 1921 vo Vyšnom Orlíku. Teologické štúdium nadobudol v počajev- skom monastieri, kde prijal aj mníšstvo. Na jerodiakona bol vysvätený 31. júla 1943 a na jeromonacha 1. augusta 1943 preosviete- ným Serafimom, biskupom melitopoľsko- tauričeským a krinským v Melitopole. Ako duchovný pôsobil na farnostiach: B. Bystri- ca, Košice, Prešov, Čirč a Strážske. Okrem te- ológie študoval na Karlovej univerzite v Pra- he slavistiku, rusistiku a neskôr právo. V roku 1947 vydal modlitebník - Pravoslávny mo- litvoslov. V roku 1948 bol členom delegácie na rokovaniach s moskovským patriarchom Alexijom. V rokoch 1961-62 bol špirituálom na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Pre- šove. Dňa 4. novembra 1962 bol vysvätený za trebišovského biskupa. V rokoch 1962- 1964 bol pomocným biskupom pre správu michalovskej eparchie. Získal si veľkú popu- laritu u duchovných a veriacich. V roku 1964 odišiel na služobnú cestu do USA a po jej návrade mu bol odobratý štátny súhlas. Zomrel v Prahe, kde je aj pochovaný.

http://documents.tips/documents/stolovy-kalendar-2011.html, стр. 19

Умер в Праге, вот только не говорится когда.

Ответить