Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. 1 Ин. 3,15

САРВИЛ И ФИВЕЯ

Перенаправлено со статьи "ФИВЕЯ, МУЧЕНИЦА"
Статья из энциклопедии "Древо": drevo-info.ru

Мчч. Сарвил и Фивея. Миниатюра Минология Василия II (Константинополь, 985 г.). Ватиканская библиотека, Рим
Мчч. Сарвил и Фивея. Миниатюра Минология Василия II (Константинополь, 985 г.). Ватиканская библиотека, Рим
Сарвил (Фифаил, Фафуил) и Фивея (Вевея) Эдесские (греч. Σάρβηλος και Βεβαίας, Θουθαήλ και Βεβαίας, Θαθουήλ και Βεβαία; лат. Sarbelius et Barbæa (Barbea, Bebaia); + ок. 104-112), мученики

Память 5 сентября, 15 октября, 29 января (Греч. [1]), 4 сентября (Греч. [2])

Сирийские мученики, родные брат и сестра, пострадавшие за исповедание Христа в Эдессе в начале II века.

Основным источником сведений о них являются Акты Сарвила и Мученичество Варсимея (не позднее конца IV века). Согласно Актам, в качестве авторов которых указаны некие Марин и Анатолий, свидетели описываемых событий, Сарвил (в сирийском тексте его имя звучит Шарвиль или Шарбиль) был главным языческим жрецом Эдессы. По-видимому, второй слог его имени указывает на бога Бела (Ваала). Уже в самом начале текста имеются хронологические несоответствия: с одной стороны, события, о которых идёт речь в Актах, датируются 15-м годом правления императора Траяна и третьим годом правления эдесского царя Авгаря VII бар Изата - то есть 112 годом по Рождестве Xристовом; с другой, приведена датировка по эре Селевкидов - "416-й год царства Александра, царя греков", соответствующая времени с осени 104 по лето 105 года.

В это время император издал указ, адресованный римским наместникам, согласно которому в городах, находившихся под его властью, должно было быть увеличено число жертвоприношений языческим богам, а всех, отказывавшихся их совершать, следовало заключать под стражу и после истязаний казнить. Известие об императорском указе достигло Эдессы во вторник 8 нисана [3], когда горожане, возглавляемые царём Авгарем, совершали под руководством Сарвила празднование в честь Набу (Меркурия), Бела и других богов.

Во время торжественной церемонии епископ Эдессы Варсимей (Барсамья) вместе с двумя клириками приступил к Сарвилу и обратился к нему с пространной речью о тщетности служения идолам, созданным человеческими руками, а также о необходимости обращения к единому Богу и Его Сыну, Который облёкся в тело и стал Человеком ради спасения всех людей. Благодаря горячей проповеди Варсимея, Сарвил раскаялся в своём следовании язычеству и исповедал веру во Христа, сказав при этом епископу, что по причине праздника, в котором участвовало население города, он придёт в церковь не в тот же день, а ночью следующего дня. Сарвил явился в храм вместе со своей сестрой Фивеей (имя которой в сирийском тексте Баввая или Бабая), и оба они сподобились святого Крещения.

Когда о том, что главный жрец Эдессы стал христианином, буквально весь город пришёл к нему. Сарвил принёс публичное покаяние в том, что в течение долгого времени вводил народ в заблуждение, якобы передавая ему волю богов, и призвал всех отвергнуть идолов и уверовать в Единого Бога. После этого многие, в том числе знатные горожане, обратились в христианство.

Узнав об этом, императорский наместник Лисаний приказал арестовать Сарвила. Он долго убеждал бывшего жреца подчиниться указу и принести жертвы языческим богам, однако Сарвил оставался непреклонным. Тогда он был подвергнут пыткам и брошен в темницу Через пять месяцев, во вторник 2 элула (2 сентября), ночью, Лисаний начал новый допрос, во время которого неоднократно жестоко пытал святого и угрожал казнить его, как казнят убийц, однако Сарвил по-прежнему отказывался отречься от Христа. В итоге наместник публично провозгласил приговор Сарвилу: он будет перепилен пилой, а перед наступлением смерти ему отрубят голову.

На месте казни Сарвил отказался пить вино, предложенное палачами, и попросил лишь о возможности помолиться. Святой просил Бога помиловать его, как Он помиловал благоразумного разбойника, спасти от справедливого осуждения как "вошедшего в виноградник в одиннадцатый час" и воскресить его в день Второго пришествия. После этого Сарвил был распилен, а потом усечён мечом.

Фивея собрала одеждой кровь брата. За это Лисаний приказал казнить её на том же месте, где умертвили Сарвила. Фивея была арестована, подвергнута пыткам и казнена. В пятницу 5 элула (5 сентября) местные христиане тайно перенесли тела мучеников и похоронили их в могиле Абшеламы, епископа Эдессы

В сирийских мартирологах (примерно с V в.) память Сарвила и Фивеи дана под разными датами: 27 февраля, 5 или 9 сентября, 14 октября. Указанные дни закрепились в западносирийской традиции; в Маронитской католической церкви память мучеников совершается 10 октября. В некоторых рукописях Иеронимова Мартиролога они упомянуты под 5 сентября. Последняя дата была известна и авторам византийских синаксарей, в которых 5 сентября (а также 4 сентября, 10 и 11 дек.) обозначено как день памяти двух мучеников, родных брата и сестры, имена которых переданы по-гречески как Фуфаил (Фафуил) и Вевея). Вероятно, на определённом этапе развития византийской агиографической традиции, в силу искажения сирийских имён, произошло удвоение пар мучеников, и под 29 января, а также под 15 октября появилась память Сарвила и Вевеи. В некоторых византийских стишных синаксарях отдельное сказание о Сарвиле содержится под 4 марта. В Римском Мартирологе кардинал Цезарь Бароний указал в качестве дня памяти мучеников Сарбелия и Барбейи 29 января.

Использованные материалы

  • Заболотный Е. А. Сарвил (Фифаил, Фафуил) и Фивея (Вевея) // Православная энциклопедия, т. 61, с. 655-656
  • Οἱ Ἅγιοι Σάρβηλος καὶ Βεβαία οἱ Μάρτυρες οἱ ἐν Ἐδέσσῃ // Страница греческого сайта ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ (Епископ Фанарский Агафангел, "Синаксарь Православной Церкви"), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος:[1]  Οἱ Ἅγιοι Σάρβηλος καὶ Βεβαία οἱ Μάρτυρες οἱ ἐν Ἐδέσσῃ // Страница греческого сайта Μεγασ Συναξαριστησ (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, Μεγασ Συναξαριστησ (Епископ Фанарийский Агафангел, "Синаксарь Православной Церкви"), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1934/sxsaintinfo.aspx.

[2]  Οἱ Ἅγιοι Θαθουὴλ καὶ Βεβαία // Страница греческого сайта Μεγασ Συναξαριστησ (Большой месяцеслов), по кн.: Αγαθάγγελος (Χαραμαντίδης), Επ. Φαναρίου, Μεγασ Συναξαριστησ (Епископ Фанарийский Агафангел, "Синаксарь Православной Церкви"), Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, https://www.synaxarion.gr/gr/sid/561/sxsaintinfo.aspx.

[3]  Т. е. 8 апреля, поскольку авторы Актов, по всей видимости, имели в виду солнечный календарь.

Редакция текста от: 25.10.2022 06:44:18

"САРВИЛ И ФИВЕЯ" еще можно поискать:

полнотекстовый поиск в Древе: Яндекс - Google
в других энциклопедиях: Яндекс - Википедия - Mail.ru -
в поисковых системах: Искомое.ru - Яндекс - Google